MOL MOBILE ADATEGYEZTETÉS

Figyelem! 2017. július 1-jén megszűnnek azok a MOL mobile előfizetői szerződések, melyek kapcsán 2017. június 30-án éjfélig nem történt meg a kötelező adategyeztetés, vagy amelyek a jogszabály által előírt limit felettiek voltak.

Amennyiben nem végezte el az adategyeztetést, de szeretné újra használni MOL mobile kártyáját korábbi telefonszámával, úgy a június 30-án SMS-ben kiküldött kódunk segítségével lehetősége van új MOL mobile előfizetői szerződést kötni online felületünkön, vagy telefonon a 0680630045-ös számon 2017. szeptember 30-ig.

ONLINE ADATEGYEZTETÉS ITT

TÁJÉKOZTATÁS A MOL mobile ELŐFIZETŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Jogszabályváltozás1 miatt 2017. január 1-jétől módosultak a MOL mobile feltöltőkártyás előfizetésekre vonatkozó feltételek.

MI VÁLTOZIK?

Új szerződéskötéshez érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) bemutatása, illetve ellenőrzése szükséges a hatósági nyilvántartásban. Magánszemélyeknek maximum 10 db, üzleti előfizetőknek maximum 50 db aktív, hangszolgáltatásra alkalmas SIM-kártyája lehet szolgáltatónként2.

SIM-kártya továbbadása: a MOL mobile SIM-kártyát Ön harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére csak abban az esetben adhatja át, ha az átadást megelőzően a szolgáltatót tájékoztatta, és a harmadik személy (azaz akinek a SIM-kártya átadásra kerül) adatait a szolgáltató a hatósági nyilvántartásban sikeresen ellenőrizte. Üzleti előfizető esetében a vállalkozás dolgozója nem minősül harmadik személynek.
A MOL mobile SIM-kártya továbbértékesítése tilos.

MI A TEENDŐ?

Adategyeztetés: a jelenleg használt MOL mobile SIM-kártyája kapcsán 2017. június 30-ig adategyeztetésre lesz szükség, melynek részleteiről SMS-ben fogjuk értesíteni előfizetőinket.

Az adategyeztetés elvégzése jelenleg telefonon lehetséges a 0680630045-ös díjmentes számon, melyet az egyeztetendő MOL mobile hívószámról szükséges tárcsázni.

Az adategyeztetés nemcsak a telefonokban található SIM-kártyákra, hanem az összes, riasztóban található (hanghívásra alkalmas) SIM-kártyára, továbbá a mérőórákban és meteorológiai állomásokban elhelyezett SIM-kártyákra is vonatkozik. Ezzel kapcsolatos további információ a gyakori kérdések között található.

Évenkénti adategyeztetés: az első adategyeztetést követően évenkénti adategyeztetés történik, melynek esedékességéről értesíteni fogjuk Önt. Korlát feletti számú előfizetés esetén 2017. június 30-ig nyilatkozni kell arról, hogy mely előfizetések maradjanak aktívak; amelyekről nincs nyilatkozat, azok a szerződések 2017. július 1-jén megszűnnek.

1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása.
2) A MOL mobile esetében a szolgáltató a Magyar Telekom a szolgáltató, így a MOL mobile, Telekom Domino, illetve blue mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

GYIK

Milyen MOL mobile előfizetést érintő változás lesz 2017. július 1-jétől?

 • egy lakossági előfizető nevén legfeljebb 10 db feltöltőkártyás hangelőfizetés lehet,
 • egy üzleti előfizető nevén legfeljebb 50 db feltöltőkártyás hangelőfizetés lehet,
 • egy szerződéshez egy hívószám tartozhat,
 • tilos a feltöltőkártyás előfizetés tovább értékesítése,
 • a feltöltőkártyás előfizetés harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére akkor adható át, ha az átadásról az új használó tájékoztatja a szolgáltatót és szolgáltató a személyi igazolványát ellenőrizte,
 • minden új feltöltőkártyás előfizetés vásárlásakor a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi a személyi igazolványt vagy egyéb személyi okmányt ennek hiányában nem köthető szerződés,
 • megkötött feltöltőkártyás hangelőfizetés szerződése esetén a szerződéskötést illetve az első adategyeztetést követően évente, az évfordulót követő 5. napig adategyeztetés szükséges az előfizetővel.

Miért van szükség az adategyeztetésre?

Az adategyeztetésre jogszabályváltozás - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása - miatt van szükség.

Mi az adategyeztetés határideje?

Az egyeztetés határideje 2017. június 30.

Hogyan intézhetem el az adategyeztetést?

Az adategyeztetést - jelenleg - a 06 (80) 630-045 telefonszámon tudja kezdeményezni. A hívást arról a telefonszámról kell indítani, amivel kapcsolatban egyeztetni szeretne.

Akkor is szükség van az adategyeztetésre, ha a lányomnak vettem egy feltöltőkártyás készüléket?

SMS-ben értesíteni fogjuk, hogy az adott telefonszámmal kapcsolatban van-e a teendője.

Amennyiben Ön közeli hozzátartozója részére vásárolt SIM kártyát, az előfizetés továbbra is maradhat az Ön nevén, feltéve, hogy adatait sikeresen egyeztettük a hatósági adatbázisban és a feltöltőkártyás előfizetéseinek száma2 nem haladja meg a 10 db-os limitet.

Ki számít közeli hozzátartozónak?

 • az egyeneságbeli rokon
 • a testvér
 • a házastárs
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő.

Az azonosítási kötelezettség érinti az olyan előfizetést is, amit nem telefonálásra használok, hanem pl. riasztó működtetésére?

Igen, az azonosítás minden előre fizetett hangszolgáltatást érint, függetlenül annak felhasználási formájától.

Mivel a riasztóban használt SIM-kártyákra küldött - adategyeztetésre vonatkozó - tájékoztató SMS elolvasása a felhasználás jellegéből adódóan nehézségekbe ütközhet, ezért javasoljuk, hogy ilyen esetekben mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot az azonosítás érdekében.

Honnan tudom, hogy a riasztómban feltöltő-kártyás SIM-kártya van?

Amennyiben feltöltőkártyás SIM-kártya van a riasztóban, annak egyenlegét évente legalább egyszer fel kell tölteni ahhoz, hogy az érvényessége ne járjon le és továbbra is használható legyen.

Ha Ön nem szokta ennek egyenlegét feltölteni, akkor ezt vagy a biztonsági cég intézi, vagy a riasztóban lévő SIM-kártya nem feltöltőkártyás. Ennek tisztázása érdekében, kérjük, érdeklődjön a biztonsági cégnél.

Honnan tudom, hogy a riasztómban van-e SIM-kártya vagy nincs?

Amennyiben riasztás esetén Ön értesítést kap egy mobil hívószámról, akkor az vagy a riasztóban található SIM-kártya, vagy a biztonsági cég telefonszáma, ahová a riasztó be van kötve.

Ha a riasztó egy biztonsági céghez van bekötve, érdemes velük egyeztetni erről.

Honnan tudom, hogy a riasztómban található SIM-kártya az én nevemen van-e?

Amennyiben nem biztos benne, hogy a riasztójában található SIM-kártya a Ön nevén van, javasoljuk, hogy egyeztessen a biztonsági céggel, mellyel szerződésben áll.
A SIM-kártya valószínűsíthetően akkor van az Ön nevén, ha Ön vásárolta azt, majd a kártya aktiválásakor a saját személyes adatait adta meg a szolgáltatónak.

Honnan tudom a riasztóban található SIM-kártya telefonszámát?

Amennyiben riasztójában SIM-kártya van, és arról kap értesítést riasztás esetén, úgy az értesítést küldő telefonszám lehet az.

Ha biztonsági céghez be van kötve a riasztó, akkor lehet, hogy a cég értesít - ez esetben egyeztessen a biztonsági céggel.

Ha nem tudja a riasztóban található SIM-kártya telefonszámát és nem a biztonsági cég előfizetésében van a SIM, akkor javasoljuk, vegyen egy új SIM-kártyát és cserélje ki a riasztójában (ehhez kérjen segítséget a biztonsági cégtől, akivel szerződésben áll).

Mit tegyek, ha a riasztómban található SIM-kártyára kapott SMS-t nem tudom megnézni?

Amennyiben az Ön riasztója be van kötve a Biztonsági céghez, úgy egyeztessen velük, mielőtt bármit tesz.
Ha nem a biztonsági cég nevén van a SIM-kártya, akkor Önnek kell azonosítania magát a szolgáltató felé, mint a SIM-kártya előfizetője. Ehhez hívja a 06 (80) 630-045 díjmentes telefonszámot.

Mit jelent az, hogy csak 10 db feltöltőkártyás előfizetésem lehet? Mit kell tennem, ha ennél több van?

Amennyiben Önnek jelenleg több mint 10 db feltöltőkártyás hangelőfizetése van, az adategyeztetés során 2017. június 30-ig nyilatkoznia kell, hogy ezek közül melyeket kívánja megtartani.

A MOL mobile esetében a szolgáltató a Magyar Telekom a szolgáltató, így a MOL mobile, Telekom Domino, illetve blue mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

Mi a teendőm, ha már van 10 db feltöltőkártyás előfizetésem, de szeretnék egy újabbat?

A jogszabályváltozás miatt, a jövőben már rendelkezhet tíznél több feltöltőkártyás előfizetéssel, így amennyiben egy Ön újabb előfizetést szeretne, kérjük, nyilatkozzon arról, hogy melyiket meglévő hívószámát szeretné megszüntetni.

Mi a teendőm ha nem regisztráltam határidőre, de szeretném megtartani a telefonszámomat?

Amennyiben Ön is érintett, június 30-án egyedi SMS kódot küldünk MOL mobile SIM kártyájára, mellyel online a korábbi hívószámát visszakapva új előfizetői szerződést köthet. A korábban választott szolgáltatások, kiegészítő opciók (pl. Nekem, adatdíjcsomagok) nem kerülnek rá automatikusan az új előfizetésre, de a korábbi egyenlege természetesen felhasználható az új előfizetés keretében. Az új előfizetés maximum 72 órán belül lesz aktív a régi telefonszámon.

Új előfizetői szerződést az SMS-ben kapott egyedi kóddal telefonon is köthet a 0680630045-ös telefonszámon.

Nem kaptam SMS kódot, mi a teendőm?

Amennyiben Ön június 30-ig nem egyeztette adatait, de nem kapott SMS kódot, megszűnt előfizetői szerződéséhez tartozó SIM kártyájáról hívja a 0680630045-ös telefonszámot, ahol korábbi számát visszakapva új MOL mobile előfizetői szerződést köthet.

Mi történik az egyenlegemmel?

Egyenlege nem veszik el. Amennyiben szeretné visszakapni telefonszámát, új előfizetést köthet weboldalunkon, vagy a 0680630045-ös telefonszámon. Az új előfizetésen automatikusan jóváírjuk korábbi egyenlegét.

Hogyan tudom visszaigényelni az egyenlegemet?

Megszűnt MOL mobile előfizetésén maradt, fel nem használt egyenlegét a MOL mobile egyenleg visszafizetés felületen tudja igényelni. Az egyenleg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha MOL mobile előfizetése rendelkezésre állási idejének lejárata óta több, mint 90 nap telt el. Az igénylést a felületen a MOL mobile előfizető kezdeményezheti.

 • Amennyiben nem Ön az előfizető, de Ön használja a szolgáltatást, először el kell végeznie a MOL mobile adategyeztetést online vagy telefonon a +3680630045-ös számon minden nap 7 és 22 óra között.

Van költsége a szerződés újrakötésének, a régi hívószám visszakapcsolásnak?

Nincs költsége.