MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2017. július 1-jétől

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2017. július 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2017. július 1-jétől hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
2017. június 1. és július 1. hatályú változások az EU Roaming szabályozással (hatályos 531/2012. EU rendelet,2016/2286. EU rendelet) összefüggésben.

Árfolyamváltozás miatt 2017. július 1-jei hatállyal változik az adatforgalmi limit, a maximálisan kérhető díj, valamint az EU roaming többletdíj - mely a méltányos használatra vonatkozó feltételek megsértése esetén alkalmazható - mértéke, az alábbiak szerint:
hívásindítás: 19,1 Ft-ról (nettó 15,04 Ft) 12, 6 Ft-ra (nettó 9,9212 Ft)/ perc
SMS küldés: 7,6 Ft-ról (nettó 5,98) 3,9 Ft-ra (nettó 3,0708 Ft)/db

MMS és SMS küldés maximális díja: 23 Ft-ról (nettó 18,11 Ft) 23,5 Ft-ra (nettó 18,50 Ft)/db, hanghívás indítás maximális díja 72,8 Ft-ról (nettó 57,32 Ft) 74,5 Ft-ra (nettó 58,66 Ft/perc) változik.
Az adatforgalmi limit 19.170 Ft-ról (nettó 16.246 Ft) 18.250 Ft-ra (nettó 15.466 Ft) változik.
Az adatforgalmazás díja nem változik, továbbra is 2, 7506 Ft (nettó 2,3310) /Mbyte, a fogadott hívás díja sem változik, az továbbra is 4,2 Ft (nettó 3,3070 Ft)
MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6. pont
2017. július 1-jétől hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Bekerül a Díjszabásba az Eurointernet TávközlésiKft 1210 új rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 4. pont
Az Instant Trip&Web EU L roaming csomag ára pontosításra került. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6.2.1.1. pont
Az Instant Trip&Web EU L roaming csomagra vonatkozó akciós ajánlat kivezetésre, és így a 7. számú mellékletből törlésre került. MOL mobile ÁSZF 7. melléklet (Akciós ajánlatok) 1. pont
2017. augusztus 1-jétől hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Lezárásra kerül az Instant Trip&Web World roaming csomag értékesítése. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6. pont
Bekerül a Díjszabásba az Satelit Híradástechnikai Kft. 1275 új rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 4. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2017. augusztus 1-jétől

ÁSZF archívum