MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2017. szeptember 1-jétől

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2017. szeptember 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

MOL mobile módosítások lényegének rövid leírása: Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
2017. szeptember 1-től hatályos új változások
Az alábbi opciók adatmennyisége EU Roaming helyzetben is felhasználhatóvá válik: Instant Web Mini, Instant Web Maxi. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 2.1.3; 6. pont
Bekerül a Díjszabásba Budapest Bank telefonos ügyfélszolgálat 1440-es díjmentes rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 4. pont
Szövegpontosítás: EU roaming szabályozás miatti pontosításként az Instant Trip&Web EU csomagok EU roaming többletdíjak törlésre kerülnek. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6.2.1.1. pont
A MOL mobile ÁSZF-ből kivezetésre, és így a Díjszabásból törlésre kerül a korábban lezárt Instant Trip&Web World roaming csomag. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6.2.1.2; 6.2.1.3. pont
A Tankoljon és Töltsön ajánlat a továbbiakban EU roaming helyzetben is felhasználatható díjkedvezményt biztosít. MOL mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 1.18.

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2017. szeptember 1-jétől

ÁSZF archívum