MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2021.04.01.-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2021.05.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2021. május 1-jétől hatályos rendes változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kivezetésre kerülnek a küldött és fogadott emelt díjas SMS szolgáltatások, ezzel egyidejűleg pontosításra kerülnek az emelt díjas szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések. 2. sz. melléklet 3.3., 6.1. és 6.1.7. pontok
Kivezetésre kerülnek a 06 91/ 331 (000-999), 06 91/ 332 (000-999), 06 91/ 333 (000-999), 06 91/ 334 (000-999), 06 91/ 335 (000-999), 06 91/ 336 (000-999), 06 91/ 337 (000-999), 06 90/ 642 (000-999), 06 90/ 643 (000-999), 06 90/ 644 (000-999), 06 90/ 645 (000-999), 06 90/ 646 (000-999), 06 90/ 647 (000-999), 06 90/ 648 (000-999), 06 90/ 649 (000-999) és 06 91/ 180 (760-799) emeltdíjas szolgáltatásokhoz tartozó számtartományok. 2. sz. melléklet 3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2021.05.01-től

ÁSZF archívum