MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2021.06.01.-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2021.06.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2021. június 1-jétől hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Elérhetővé válnak a 0690/555 (340-359) – bruttó 204,47 Ft/db (nettó 161 Ft/db), 0690/555 (360-379) – bruttó 254 Ft/db (nettó 200 Ft/db), 0690/555 (380-399) – bruttó 328,93 Ft/db (nettó 259 Ft/db), 0690/555 (400-419) – bruttó 508 Ft/db (nettó 400 Ft/db), 0690/555 (420-439) – bruttó 600 Ft/db (nettó 472.44 Ft/db), 0690/555 (440-459) – bruttó 1016 Ft/db (nettó 800 Ft/db), 0690/555 (460-489) – bruttó 2032 Ft/db (nettó 1600 Ft/db), 0690/555 (490-519) – bruttó 2540 Ft/db (nettó 2000 Ft/db), 0690/555 (520-549) – bruttó 5080 Ft/db (nettó 4000 Ft/db), 0690/555 (940-949) – bruttó 3175 Ft/db (nettó 2500 Ft/db), 0690/555 (950-959) – bruttó 3810 Ft/db (nettó 3000 Ft/db), 0690/555 (960-969) – bruttó 4445 Ft/db (nettó 3500 Ft/db), 0690/555 (970-979) – bruttó 3000 Ft/db (nettó 2362.2 Ft/db), 0690/555 (980-989) – bruttó 4000 Ft/db (nettó 3149.61 Ft/db), 0690/555 (990-999) – bruttó 5000 Ft/db (nettó 3937.01 Ft/db), 0690/900 (000-009) – bruttó 100 Ft/ db (nettó 78.74 Ft/db), 0690/900 (010-029) – bruttó 204,47 Ft/db (nettó 161 Ft/db), 0690/900 (030-049) – bruttó 254 Ft/db (nettó 200 Ft/db), 0690/900 (050-059) – bruttó 155 Ft/db (nettó 122.05 Ft/db), 0690/900 (060-079) – bruttó 328,93 Ft/db (nettó 259 Ft/db), 0690/900 (080-099) – bruttó 508 Ft/db (nettó 400 Ft/db), 0690/900 (100-139) – bruttó 1016 Ft/db (nettó 800 Ft/db), 0690/900 (140-149) – bruttó 305 Ft/db (nettó 240.16 Ft/db), 0690/900 (150-199) – bruttó 2032 Ft/db (nettó 1600 Ft/db), 0690/900 (200-239) – bruttó 5080 Ft/db (nettó 4000 Ft/db), 0690/900 (240-249) – bruttó 400 Ft/db (nettó 314.96 Ft/db), 0690/900 (250-259) – bruttó 762 Ft/db (nettó 600 Ft/db), 0690/900 (260-269) – bruttó 1000 Ft/db (nettó 787.4 Ft/db), 0690/900 (270-279) – bruttó 500 Ft/db (nettó 393.7 Ft/db), 0690/900 (280-299) – bruttó 2540 Ft/db (nettó 2000 Ft/db), 0690/900 (300-329) – bruttó 600 Ft/db (nettó 472.44 Ft/db), 0690/900 (330-349) – bruttó 3175 Ft/db (nettó 2500 Ft/db), 0690/900 (350-359) – bruttó 900 Ft/db (nettó 708.66 Ft/db), 0690/900 (360-379) - bruttó 3810 Ft/db (nettó 3000 Ft/db), 0690/900 (380-399) – bruttó 4445 Ft/db (nettó 3500 Ft/db), 0690/555 (000-009) – bruttó 500 Ft/perc (nettó 393.7 Ft/perc), 0690/555 (310-319) – bruttó 458 Ft/perc (nettó 360.63 Ft/perc), 0690/555 (320-329) – bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc), 0690/555 (330-339) – bruttó 762 Ft/perc (nettó 600 Ft/perc), 0690/555 (550-559) – bruttó 250 Ft/perc (nettó 196.85 Ft/perc), 0690/555 (560-569) – bruttó 275 Ft/perc (nettó 216.54 Ft/perc), 0690/555 (570-579) – bruttó 300 Ft/perc (nettó 236.22 Ft/perc), 0690/555 (580-589) – bruttó 1200 Ft/perc (nettó 944.88 Ft/perc), 0690/555 (590-599) – bruttó 1500 Ft/perc (nettó 1181.1 Ft/perc), 0690/900 (400-409) – bruttó 100 Ft/perc (nettó 78.74 Ft/perc), 0690/900 (410-429) – bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc), 0690/900 (430-449) – bruttó 1500 Ft/perc (nettó 1181.1 Ft/perc), 0690/900 (450-469) – bruttó 1800 Ft/perc (nettó 1417.32 Ft/perc), 0690/900 (470-499) – bruttó 150 Ft/perc (nettó 118.11 Ft/perc), 0690/900 (500-519) – bruttó 2000 Ft/perc (nettó 1574.8 Ft/perc), 0690/900 (520-549) – bruttó 200 Ft/perc (nettó 157.48 Ft/perc) emelt díjas számtartományokba tartozó hívószámok. 2. sz. melléklet 3.3.3. és 3.3.4. pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2021.05.01-től

ÁSZF archívum