MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.08.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2020.08.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2020. április 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a 1422 rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
A közérthetőség és ellentmondásmentesség biztosítása érdekében rendszerezésre és pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek egyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 2.2.1. pont és 8. sz. melléklet egyes pontjai
Kiegészítésre kerülnek az ügyfélszolgálat működésére vonatkozó rendelkezések a kizárólag külföldi okmányokkal rendelkező előfizetők adategyeztetésére vonatkozó szabályokkal. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 1.2. pont
Módosításra kerül a lefedettségi térkép elérési útvonala, továbbá kiegészítésre kerülnek a minőségi mutatók az LTE hálózatra vonatkozó információkkal. MOL mobile ÁSZF 6. sz. melléklet 2. sz. táblázat
2020. április 9-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Bevezetésre kerülnek az eKréta rendszer által kiszolgált mobilinternet forgalom kedvezmény és Oktatási oldalakat érintő, mobilinternet forgalomban érvényesülő kedvezmény promóciók. blue mobile ÁSZF 7. sz. melléklet 3. és 4. pontok
2020. július 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Árfolyamváltozás miatt változik a többletdíj és a roaming adatforgalmi limit (World GPRS limit) mértéke. Az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén 13,1 Ft/percről 14 Ft/percre (a változás mértéke 0,9 Ft), a küldött SMS díja 4,1 Ft/db-ról 4,4 Ft/db-ra (a változás mértéke 0,3 Ft), a fogadott hanghívás díja 3,2 Ft/percről 3,5 Ft/percre (a változás mértéke 0,3 Ft). Az adatforgalmi limit mértéke 16 800 Ft-ról 18 380 Ft-ra (a változás mértéke 1 580 Ft) változik. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 6. és 6.2.2.1. pontok
Törlésre kerülnek az eKréta rendszer által kiszolgált mobilinternet forgalom kedvezmény és az Oktatási oldalakat érintő, mobilinternet forgalomban érvényesülő kedvezmény promóciók. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 5. és 6. pontok
2020. augusztus 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Lezárása kerülnek az Instant Trip&Web EU S, Instant Trip&Web EU M és Instant Trip&Web EU L roaming csomagok. A csomagok 2020. augusztus 1-jei hatályú lezárását követően a már korábban megrendelt csomagok az érvényességi időn belül felhasználhatók, azonban új megrendelésre már nincs lehetőség. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 6.2.1.1. és 6.2.1.2. pontok
Törlésre kerül a 1421 rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pontok
2020. szeptember 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kivezetésre kerülnek a 0690/641 (000-699), 06 91 / 330 (000-699), 06 91 / 338 (000-699) és 06 91 / 339 (000-699) emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatások körébe tartozó, illetve a 0690/641 (700-999), 06 91 / 330 (700-999), 06 91 / 338 (700-999) és 06 91 / 339 (700-999) fogadott emeltdíjas SMS számtartományok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. és 3.3.4. pontok
Pontosításra kerülnek a számhordozási eljárásban az előre fizetett csomag egyenlegére alkalmazandó rendelkezések. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 8.1.3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.09.01-től

ÁSZF archívum