MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. november 1-jétől

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. november 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. november 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A Magyar Telekom Nyrt. székhelye megváltozik, az új székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 1.1. pont; MOL mobile ÁSZF 8. sz. melléklet 14. és 15. pontok
Kikerül a díjszabásból a 161164-es fogadott emeltdíjas SMS rövid szám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. november 1-jétől

ÁSZF archívum