MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.07.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.07.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. július 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Árfolyamváltozás miatt változnak az EU díjzónába irányuló nemzetközi hívások díjai, valamint az EU roaming maximált díjak, a többletdíj és a roaming adatforgalmi limit mértéke.

Nemzetközi hívásdíjakra vonatkozó változás: Magyarországról az EU díjzónába indított nemzetközi hívások díja 75,6 Ft-ról 76,8 Ft-ra (a változás mértéke 1,2 Ft) módosul.

Az roaming díjakra és az adatforgalmi limitre vonatkozó változás: EU roaming helyzetben az EU-ba a küldött SMS-ek és MMS-ek maximum díja 23 Ft/db-ról 24 Ft/db-ra (a változás mértéke 1 Ft) változik. Az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén 12,7 Ft/percről 13,1 Ft/percre (a változás mértéke 0,4 Ft), a küldött SMS díja 3,9 Ft/db-ról 4,1 Ft/db-ra (a változás mértéke 0,2 Ft), a fogadott hanghívás díja 4,2 Ft/percről 4,5 Ft/percre (a változás mértéke 0,3 Ft).
Az adatforgalmi limit mértéke 16 450 Ft-ról 16 800 Ft-ra (a változás mértéke 350 Ft) változik.
MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 2.1.1., 5.1., 6., 6.1.1., 6.1.5., 6.1.7. és 6.2.2.1. pont
2019. augusztus 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a díjszabásból a 16036, 16065 és 16886 fogadott emeltdíjas SMS rövidszámok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.08.01-től

ÁSZF archívum