MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.01.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.10.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2020. március 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a díjszabásból a 16060 fogadott SMS emelt díjas hívószám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
Az Út a Mosolyért Alapítvány neve Együtt az Autistákért Alapítvány elnevezésre módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7. pont
A ZNET-Mikronet Kft. neve ZNET Telekom Zrt. elnevezésre módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
A 06 90 / 985 (300-399) emelt díjas hívószámok díjazása 3 500 Ft/perc helyett 508 Ft/perc díjazásúra módosul (a csökkenés mértéke 2 992 Ft), A 06 90 / 985 (400-499) emelt díjas hívószámok díjazása 3 000 Ft/perc helyett 508 Ft/perc díjazásúra módosul (a csökkenés mértéke 2 492 Ft). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.6. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.03.01-től

ÁSZF archívum