MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.01.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.01.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. január 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében elérhető e-matrica szolgáltatás alkalmankénti tranzakciós díja minden tranzakció esetében egységesen 200 Ft-ban kerül megállapításra. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.1. pont
2019. január 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Az EU roaming szabályozás értelmében a nagykereskedelmi elszámoló ár változásával összefüggésben az Instant Trip&Web EU L díjcsomagok díja 1966 Ft-ról 1480 Ft-ra, valamint az adatforgalmazás esetén alkalmazott EU roaming többletdíj mértéke és a World GPRS Limit forgalmi díja 1,9208 Ft/MB összegről 1,4458 Ft/MB összegre csökken. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 6., 6.2.1.1. és 6.2.2.1. pontok
Bekerül a díjszabásba az INVI-16 Távközlési Kft. 1216-os vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
2019. február 1-től hatályos rendes változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Módosításra kerül a lefedettségi térkép elérési útvonala, az a továbbiakban a www.molmobile.hu honlapon érhető el. MOL mobile ÁSZF 6. sz. melléklet (Minőségi célértékek) 2. táblázat

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019. február 1-jétől

ÁSZF archívum