MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. január 1-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. január 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. január 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A Digitális Jólét Program keretében az internet-szolgáltatás áfakulcsa 2018. január 1-től a jelenlegi 18 %-ról 5%-ra csökken. Az előfizető által fizetendő díjban az áfacsökkentés teljes mértékben érvényesítésre kerül. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 2.1.3. pont
Előre fizetett díjcsomagok,így a MOL mobile (MOL Instant Talk díjcsomag) előfizetői esetében a hívásokkal és SMS-ekkel nyújtott adomány összege nem csökken a mindenkor hatályos általános forgalmi adó értékével, az adománygyűjtő szervezet részére az adomány teljes összege kifizetésre kerül. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.7. pont
A 13600 lakossági adománygyűjtő hívószámra indított hívások és küldött SMS-ek díja hívásonként és SMS-enként 250 Ft-ról 500 Ft-ra módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.7. pont
A MOL Instant Trip&Web EU L roaming csomag ára 2790 Ft-ról 1966 Ft-ra módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 6.2. pont
2018. január 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Az EU roaming szabályozás értelmében a MOL World GPRS limit esetében az adatszolgáltatás forgalmi díja EU díjövben 1,92 Ft/MB-ra csökken. MOL mobile ÁSZF 2. sz melléklet (Díjszabás) 6.2.2. pont
A MOL mobile Díjszabásban pontosítások kerülnek átvezetésre az internet szolgáltatás áfakulcsának a Digitális Jólét Program keretében végbemenő csökkenésével kapcsolatban. MOL mobile ÁSZF 2. sz melléklet (Díjszabás) 6.2.1. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

ÁSZF archívum