MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2017. november 17-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2017. november 17.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

MOL mobile módosítások lényegének rövid leírása: Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
2017. november 1-től hatályos új változások
Bekerül a díjszabásba a 169961 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (díja bruttó: 960Ft/nettó: 755,9Ft/db) és a 165561 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (díja bruttó: 1270Ft/nettó: 1000Ft/db). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.3. pont
Kikerülnek a Díjszabásból az alábbi GTS rövidszámok: 1267, 1415 MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont
Bekerül a díjszabásba a Pickup Kft. 1224-es díjmentes rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont
Az alábbi új mobilinternet díjcsomagok és adatbővítő szolgáltatás kerülnek bevezetésre:
30 naponta automatikusan megújuló, időszaki díjas adat díjcsomagok: MOL mininet (590 Ft díj ellenében 300 MB adatmennyiséget biztosít), MOL maxinet (1390 Ft díj ellenében 1 GB adatmennyiséget biztosít)
Az újonnan bevezetett MOL mininet és MOL maxinet adat díjcsomagok mellé igénybe vehető, egyszeri adategyenleget biztosító adatbővítő szolgáltatás: MOL turbonet (790 Ft díj ellenében 500 MB adatmennyiséget biztosít)
MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 2.1.3. pont
2017. november 17-től hatályos új változások
Bekerül a Díjszabásba a 161163 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (díja bruttó: 960Ft/nettó: 755,9Ft/db). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

ÁSZF archívum