MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.05.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2020.05.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2020. április 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a 1422 rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
A közérthetőség és ellentmondásmentesség biztosítása érdekében rendszerezésre és pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek egyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 2.2.1. pont és 8. sz. melléklet egyes pontjai
Kiegészítésre kerülnek az ügyfélszolgálat működésére vonatkozó rendelkezések a kizárólag külföldi okmányokkal rendelkező előfizetők adategyeztetésére vonatkozó szabályokkal. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 1.2. pont
Módosításra kerül a lefedettségi térkép elérési útvonala, továbbá kiegészítésre kerülnek a minőségi mutatók az LTE hálózatra vonatkozó információkkal. MOL mobile ÁSZF 6. sz. melléklet 2. sz. táblázat
2020. április 9-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Bevezetésre kerülnek az eKréta rendszer által kiszolgált mobilinternet forgalom kedvezmény és Oktatási oldalakat érintő, mobilinternet forgalomban érvényesülő kedvezmény promóciók. blue mobile ÁSZF 7. sz. melléklet 3. és 4. pontok
2020. május 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A UPC Magyarország Kft. beolvadásával összefüggésben az általános szerződési feltételekben szereplő UPC Magyarország Kft. megnevezés Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. elnevezésre módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
Elérhetővé válnak a
06/90 636 (800-899) – bruttó 1 905 Ft/alkalom (nettó 1 500 Ft/alkalom),
06/90 636 (900-999) – bruttó 5 080 Ft/alkalom (nettó 4 000 Ft/alkalom),
06/91 636 (800-899) – bruttó 960 Ft/alkalom (nettó 755,91 Ft/alkalom) és
06/91 636 (900-999) – bruttó 1 000 Ft/alkalom (nettó 787,402 Ft/alkalom)
emelt díjas számtartományokba tartozó hívószámok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.6. pont
Elérhetővé válik az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1403 díjmentes rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
2020. június 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A 06/90 636 (400-499) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja 381 Ft/alkalom díjról 508 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 127 Ft), a 06/90 636 (500-599) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja 508 Ft/alkalom díjról 575 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 67 Ft), a 06/90 636 (600-699) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja 575 Ft/alkalom díjról 960 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 385 Ft), a 06/90 636 (700-799) emelt díjas számtartományba tartozó hívószámok díja 635 Ft/alkalom díjról 1 270 Ft/alkalomra (az emelkedés mértéke 635 Ft) módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.6. pont
A 06/90 651 (800-999) fogadott emelt díjas SMS számtartomány terjedelme 06/90 651 (800-899)-re módosul. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
Árfolyamváltozás miatt változnak az EU díjzónába irányuló nemzetközi hívások és küldött SMS-ek díjai.
Nemzetközi hívásdíjakra vonatkozó változás: Magyarországról az EU díjzónába indított nemzetközi hívások díja 76,8 Ft/perc díjról 81 Ft/perc díjra (a változás mértéke 4,2 Ft) módosul.
A belföldről az EU-ba a küldött SMS-ek díja 24 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra (a változás mértéke 1 Ft) változik. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 5.1., 6., 6.1.1., 6.1.5. és 6.1.7. pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.06.01-től

ÁSZF archívum