MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.01.01.-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2020.10.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2021. január 1-jétől hatályos rendes változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Aktualizálásra kerülnek a jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok elérhetőségei. 1. sz. melléklet 4. és 5.
Aktualizálásra kerülnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei. 8. sz. melléklet 14. pont
Törlésre kerülnek a 1722 és 17123 rövid számok. 1. sz. melléklet 4. és 5. pontok
Bekerül az ÁSZF-be a 1756 rövid szám. 2. sz. melléklet 4. pont
Törlésre kerül a 1748 rövid szám, a továbbiakban a számhordozásra vonatkozó információ a 06 80 388 388 hívószámon érhető el Törzsrész 8.1.7.5. pont és 2. sz. melléklet 4. pont
Megszüntetésre kerül az Info MMS szolgáltatás; helyette az előfizetők a továbbiakban az Info SMS szolgáltatást vehetik igénybe. 2. sz. melléklet 3.3.2. pont
A MOL GPRS Limit adatforgalmi díja a méltányos használatot követően bruttó 1,1484 Ft/Mbyte összegről bruttó 1,0329 Ft/Mbyte összegre csökken. 2. sz. melléklet 6.2.2.1. pont
2021. február 1-jétől hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a 06 90/633 (000-999) és a 06 90/180 (000-499) emelt díjas számtartományok. 2. sz. melléklet 3.3.5.1. pont
Módosulnak a következő emelt díjas számtartományok díjai: a 0690/603 (000-099) 99 Ft/perc helyett 960 Ft/perc (az emelkedés mértéke 861 Ft), a 0690/603 (100-199) 160 Ft/perc helyett 1270 Ft/perc (az emelkedés mértéke 1110 Ft), a 0690/603 (200-299) 254 Ft/perc helyett 1580 Ft/perc (az emelkedés mértéke 1326 Ft) díjazásra módosul. 2. sz. melléklet 3.3.5.1. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2021.01.01-től

ÁSZF archívum