MOL mobile tájékoztató

Az ötjegyű MOL mobile jelszó

A szolgáltatás, illetve a szerződés minden módosításához az 5 jegyű MOL mobile jelszó megadása szükséges, így az aktiválást követően javasolt azonnal beállítani MOL mobile jelszót. Új előfizetéshez megadott jelszó 5 számjegyből álló sorozat lehet, nem lehet növekvő, csökkenő számsorozat.

MOL mobile jelszót az önkiszolgáló ügyfélszolgálaton, a 1777 számon lehet beállítani a MOL mobile jelszó menüpontban. (A 1777-es hívószámot azon MOL mobile telefonszámról szükséges felhívni, amelyhez a jelszó beállítása szükséges.)

Ezzel a jelszóval kényelmesen és díjmentesen lehet ügyeket intézni az online önkiszolgáló ügyfélszolgálaton, a 1777-en, valamint a +36 30 665 6000 telefonos ügyfélszolgálaton.

A PIN és PUK kód

Kérjük, figyeljen arra, hogy az Ön titkos PIN és PUK kódja illetéktelenek kezébe ne kerüljön (pl. elvesztés, lopás).

PIN kód: 
Mobiltelefon bekapcsolása után be kell írnia és jóvá kell hagynia PIN1 kódot.

A PIN1 illetve PIN2 kódokat a SIM kártyát magában foglaló plasztik kártya hátoldalán lehet megtalálni.

PUK kódok: 
Amennyiben háromszor hibásan lett megadva a PIN1 kód, úgy SIM kártya blokkolva lesz. A blokkolt SIM kártyáját a PUK1 kód segítségével lehet ismét használni. Háromszor hibásan megadott PIN2 kód esetén a PUK2 kód segítségével lehet a blokkolást feloldani. A PUK kódok nem változtathatóak.
A PUK kódok jelszó ellenében lekérdezhetők a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
A PUK kód végleges letiltása (10 alkalom) után SIM kártya csere szükséges

Egyenlegfeltöltés

TARIFATÁBLÁZAT

MOL mobile mobiltelefon szolgáltatás, Instant Talk díjcsomag alap perc és SMS díja 40 Ft.

Mol töltőállomáson feltöltéssel és további feltételekkel elérhető percdíjkedvezmények

MOL töltőállomásokon történő vásárlással, illetve tankolással egybekötött percdíjkedvezmény

A MOL mobile előfizetői folyószámla feltöltésére szolgáló kijelölt MOL töltőállomásokon (lásd: MOL mobile ÁSZF 4. számú melléklet), lehetőség van a feltöltéssel együtt percdíjkedvezmény igénybevételére az alábbi módon:

 • A kijelölt MOL töltőállomásokon minimum 2000 Ft értékű, egy alkalommal történő tankolás, illetve vásárlás után jogosulttá válik a kedvezményes MOL mobile feltöltési címletek megvásárlására, 2000 Ft, 4000 Ft, illetve 6000 Ft címletértékben.
 • A megjelölt feltöltési címletek (2000 Ft, 4000 Ft, illetve 6000 Ft) megvásárlásától perc- illetve SMS díjkedvezményt biztosítunk a címlet értékétől függően 30 illetve 60 napig. Részletek a lenti táblázatban.
Feltöltési címlet
(Folyószámlán megjelenő egyenleg)
2000 Ft 4000 Ft 6000 Ft
Kijelölt MOL töltőállomásokon a fenti
címletek megvásárlására jogosító
minimális tankolási, vásárlási keret
2000 Ft 2000 Ft 2000 Ft
Feltöltési címlet rendelkezésre állási ideje 180 nap 360 nap 360 nap
Kedvezményes perc és SMS díj 32 Ft/ perc
vagy SMS
28 Ft/ perc
vagy SMS
28 Ft/ perc
vagy SMS
Kedvezményes perc- és SMS díj érvényességi ideje
(feltöltéstől számított)
30 nap 60 nap 60 nap

Egyenleglekérdezés

Univerzális egyenleg:

Előre tölthető egyenleg, amely a távközlési szolgáltatások díjának kiegyenlítése (percdíj, időszaki díj, eseménydíj, internet forgalmi díj, roaming, stb.), és digitális tartalomszolgáltatás vásárlása mellett Mobil Vásárlás során fizikai termékek vásárlására. is felhasználható.

Univerzális egyenlegét feltöltheti bármelyik MOL töltőállomáson, valamint az ugyintezes.molmobile.hu címen elérhető MOL mobile online önkiszolgáló ügyfélszolgálaton.

MOL mobile telekommunikációs egyenleg:

Felhasználható a távközlési szolgáltatások díjának kiegyenlítésére (percdíj, időszaki díj, eseménydíj, internet forgalmi díj, roaming, stb.), és digitális tartalomszolgáltatás vásárlására.

Egyenleglekérdezés módja :

*102# HÍVÁSINDÍTÁS (díjmentes),

MOL mobile központon (száma: 1777) keresztül: díjszabás szerint 65 Ft / alkalom.

Ha az ügyfél egyenlege 300 Ft, ill. 5 perc beszélgetési idő alá csökkent, automatikus SMS értesítést kap.

SMS és MMS szolgáltatás

Egy SMS hossza 160 karakter, de számos újabb telefon hosszabb üzeneteket is képes küldeni több SMS összefűzésével. Elküldés előtt a legtöbb készülék ilyenkor figyelmezteti tulajdonosát, hogy az üzenetet több részletben küldi el, mivel fizetni is ennek megfelelően kell. A címzett a többrészes üzenetet is egy darabban kapja meg (amennyiben készüléke képes fogadni a hosszabb üzenetet).

MMS-ben képet, hangot, videót és szöveget tartalmazó üzenetet küldhet belföldön vagy külföldön másik MMS-képes telefonra és e-mail címre. Küldéskor a Címzett mezőbe a címzett telefonszámát, e-mail címét vagy a szolgáltatás külön telefonszámát kell beírni. A MOL mobile ügyfelei által küldött MMS mérete a 300 kilobyte-ot nem haladhatja meg. Több készülék képes átméretezni a csatolmányokat. Felhívjuk figyelmét, hogy az MMS küldése és fogadása függ a készülék képességeitől is.

Hálózat-független készülék esetén a MOL mobile MMS szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat hozzáférési pontot (APN) "mms"-re kell állítani.

Márkaváltás

A márkaváltás biztosítja, hogy megszokott hívószámát megtartva MOL mobile szolgáltatást vegyen igénybe. Így amennyiben MOL mobile SIM kártyát vagy készülékes csomagot kíván venni, de szeretné megtartani jelenlegi telefonszámát,  vásárlás előtt tájékozódhat a számhordozás és márkaváltás feltételeiről  a +36 30 650 6000 ügyfélszolgálati telefonszámon.

Márkaváltás MOL mobile szolgáltatásra

Hívószámának a Magyar Telekom Nyrt. Telekom mobil, illetve blue mobile márkájú mobil szolgáltatásáról MOL mobile márkájú mobil szolgáltatásra történő átváltása. A MOL mobile SIM kártyák kizárólag akkor használhatóak a Magyar Telekom Nyrt. által értékesített készülékekben, ha a Magyar Telekom a készülékeken lévő hálózati korlátozást feloldja. A hálózati zár feloldásáért a szolgáltató külön díjat számol fel, amelynek mértékét a mindenkor hatályos Domino díjszabás tartalmazza.

Márkaváltás menete:

Amennyiben a megtartani kívánt hívószámára vonatkozóan jelenleg a Magyar Telekom Nyrt-vel áll szerződéses jogviszonyban Telekom mobil, vagy blue mobile márkájú szolgáltatásra, a márkaváltáshoz töltse ki a "Nyilatkozat márkaváltáshoz" dokumentumot és az előfizetői szerződés nyomtatványt. A kitöltött és aláírással ellátott dokumentumokat adja át valamely MOL töltőállomáson a MOL ügyintézőjének, aki az ÁSZF-ben rögzített, azonosításhoz szükséges dokumentumok alapján ellenőrzi az Ön személyazonosságát. A márkaváltás feltételeinek meglétét a MOL mobile ügyfélszolgálat ellenőrzi. Amennyiben ezeknek a megadott adatok alapján megfelel, a MOL ügyintézője átadja az új MOL mobile SIM kártyát. A SIM átvételkor fizetendő ár megegyezik az üzletben értékesített SIM kártya árával.

Sikeres márkaváltás esetén új MOL mobile SIM kártyájával továbbra is használhatja régi telefonszámát!

Számhordozás

A számhordozás biztosítja, hogy megszokott hívószámát megtartva MOL mobile szolgáltatást vegyen igénybe. Így amennyiben MOL mobile SIM kártyát vagy készülékes csomagot kíván venni, de szeretné megtartani jelenlegi telefonszámát,  vásárlás előtt tájékozódhat a számhordozás és márkaváltás feltételeiről  a +36 30 650 6000 ügyfélszolgálati telefonszámon.

Márkaváltás MOL mobile szolgáltatásra

Hívószámának más hazai mobil szolgáltató (pl. Vodafone, Telenor és egyéb szolgáltatóktól) MOL mobile-ba történő átvitele. Az átadó szolgáltató ebben az esetben jelenlegi mobil szolgáltatója (Vodafone, Telenor, egyéb), akinek a kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készüléke kizárólag akkor használható a Magyar Telekom Nyrt. hálózatában, ha a kedvezmény nélküli ellenértékét az előfizető kiegyenlítette és ezt követően az átadó szolgáltató a hálózati zárat feloldotta.

A számhordozás feltételei:

 • MOL mobile szerződéskötéséhez szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltve küldje el „A számhordozás menete” pontban jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeinkre.
 • Aktív előfizetéssel kell rendelkeznie jelenlegi szolgáltatójánál. Hordozási/márkaváltási folyamatot csak az Előfizető kezdeményezheti saját maga részére.
 • Jelenlegi szolgáltatójánál nyilvántartott adatainak meg kell egyezniük a számhordozási nyilatkozaton feltüntetett adatokkal.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem azonosítható megfelelően a közölt adatok alapján, a hatályos jogszabályok alapján a számhordozhatósági igényt az átengedő szolgáltató megtagadhatja .
 • Ne legyen 30 napnál régebbi lejárt számlatartozása átadó szolgáltatójánál.

A számhordozás menete:

Amennyiben a megtartani kívánt hívószámára vonatkozóan jelenleg a Telenor/Vodafone/vagy egyéb (nem Telekom mobil) Szolgáltatóval áll szerződéses jogviszonyban, a számhordozáshoz töltse ki a „Nyilatkozat számhordozáshoz” dokumentumot és az előfizetői szerződés nyomtatványt. Ezeket a dokumentumokat megtalálja a Mol töltőállomásokon, vagy letöltheti honlapunkról.  A kitöltött és aláírással ellátott dokumentumokat adja át valamely MOL töltőállomáson a MOL ügyintézőjének, aki az ÁSZF-ben rögzített, azonosításhoz szükséges dokumentumok alapján ellenőrzi az Ön személyazonosságát. A számhordozás feltételeinek meglétét a MOL mobile ügyfélszolgálat ellenőrzi, és amennyiben ezeknek a megadott adatok alapján megfelel, a MOL ügyintézője átadja az új MOL mobile SIM kártyát, és tájékoztatja a számhordozás folyamatáról. A SIM átvételkor fizetendő ár megegyezik az üzletben értékesített SIM kártya árával.

Tájékoztatjuk, hogy jelenlegi szolgáltatójának jogában áll megtagadni a számhordozási igény teljesítését, amennyiben Ön a közölt adatok alapján nem azonosítható, vagy amennyiben Önnek 30 napon túli lejárt számlatartozása van, illetve ha a jogszabály által meghatározott esetben a hordozás szolgáltatók közti egyeztetést igényel (pl. tíz vagy annál több  számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása).

Amennyiben nem áll fenn a jogszabály szerinti megtagadhatósági ok, a MOL mobile együttműködik az átadó szolgáltatóval a számhordozás technikai lebonyolítása érdekében. Az Ön számhordozási igényét 2 munkanapon belül megvalósítjuk, kivéve amennyiben Ön későbbi időpontra kéri az igény teljesítését. A számátadási időablak és egyéb adategyeztetés érdekében ügyintézőnk fel fogja venni Önnel a kapcsolatot, ezért kérjük, szíveskedjen kapcsolattartó telefonszámot és lehetőség szerint e-mail címet feltüntetni a nyomtatványokon. A számhordozás sikertelensége esetén  SMS-ben értesítjük Önt. Sikeres számhordozás esetén pedig új SIM kártyájával továbbra is használhatja régi telefonszámát!

MOL mobile egyenleg visszafizetés

Kérjük, az igénylés kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az alábbiakat!

Milyen esetben lehet visszaigényelni a megszűnt MOL mobile előfizetés egyenlegét?

A MOL mobile előfizetésén megmaradt, fel nem használt egyenleg összegét abban az esetben tudja visszaigényelni, ha

 • a MOL mobile szerződés 2015. december 1-jén, vagy azt követően szűnt meg (már nem tölthető fel az egyenlege),
 • és a MOL mobile szerződése megszűnésétől számítva a visszaigénylés benyújtási idejéig még nem telt el 1 év.

Amennyiben a MOL mobile előfizetés rendelkezésre állási idejének lejárata óta kevesebb, mint 90 nap telt el, akkor az Ön előfizetése még nem szűnt meg. Töltse fel az egyenlegét, és ezzel a MOL mobile előfizetése újra aktiválódik! Így a korábbról fennmaradt egyenlege az új feltöltés összegéhez hozzáadódik, azt fel tudja használni.

Az összeg visszatérítése jelenleg kizárólag bankszámlaszámra való utalással történik, ezért az igény rögzítéséhez szükség van egy olyan bankszámlaszám megadására, amely az Ön nevén van.

Ki igényelheti vissza az egyenleget?

Az igénylést a felületen a MOL mobile előfizető kezdeményezheti. Amennyiben nem előfizetőként, hanem Felhasználóként vette igénybe a szolgáltatást, igényét a MOL mobile telefonos ügyfélszolgálatán jelezze a hét minden napján 0-24 óráig hívható MOL mobile ügyfelek számára díjmentes +36 30 665-6000 telefonszámon.

Kitöltési útmutató

A sikeres visszaigényléshez a következő adatok pontos megadása szükséges:

 • Előfizetés telefonszáma: az a telefonszám, amely a megszűnt MOL mobile szerződéshez tartozott
 • Előfizető neve: az a természetes vagy jogi személy, akivel a MOL mobile előfizetői szerződés hatályban volt
 • Előfizető címe: figyelem! a volt előfizető jelenlegi címét kell beírni, nem a szerződéskötéskor megadottat
 • magánszemély esetén:
  • Anyja neve, Születési hely, Születési dátum
 • cégek, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek esetén:
  • Cégjegyzékszám, Adóigazgatási szám (a szerződéskötéskor megadott adatokat kell beírni, akkor is, ha esetlegesen, azóta már megváltozott)
 • Visszatérítés bankszámlaszáma: az Előfizető nevén lévő bankszámlaszámot kell beírni, az összeg utalása erre fog megtörténni
 • Jelenlegi elérhetőség: fontos, hogy adjon meg elérhetőségnek egy mobil telefonszámot vagy e-mail címet, mert ezen értesítjük SMS-ben vagy e-mail-ben az igénye státuszáról. Az értesítő egy azonosító számot is fog tartalmazni. Az azonosító szám a felületen is megjelenik sikeres rögzítést követően, érdemes ezt már akkor feljegyezni.

A visszaigényelhető egyenlegről nem tudunk információt adni a felületen, annak összegéről csak az utaláskor értesül.

Mi a teendő, ha az igénye rögzítése nem volt sikeres?

Amennyiben az az üzenet jelenik meg a felületen, hogy a megadott adatok nem egyeznek a nyilvántartásunkban szereplővel, annak több oka lehet.

 • Előfordulhat, hogy elírás történt.
 • Nem Ön a MOL mobile szerződés előfizetője, hanem felhasználóként került nyilvántartásunkban rögzítésre.

Amennyiben nem előfizetőként, hanem felhasználóként veszi igénybe a szolgáltatást, igényét a MOL mobile telefonos ügyfélszolgálatán jelezze a hét minden napján 0-24 óráig hívható MOL mobile ügyfelek számára díjmentes +36 30 665-6000 telefonszámon. Továbbá kérjük, hogy előzetesen egyeztessen az Előfizetővel arra vonatkozóan, hogy Ön jár el a használatában lévő MOL mobile SIM-kártya megszűnésekor fennmaradó egyenleg visszaigénylésével kapcsolatban.

Egyéb esetben kérjük, hogy először ellenőrizze, hogy helyesen töltötte-e ki az űrlapot. A cím esetleges nem egyezése nem lehet oka a sikertelen rögzítésnek.

Amennyiben továbbra sem egyeznek az adatok, hívja fel a MOL mobile telefonos ügyfélszolgálatát a +36 30 665-6000 telefonszámon. Itt adategyeztetést követően megtörténik az igény rögzítése.

IGÉNYBEJELENTÉS