MOL MOBILE ADATEGYEZTETÉS

Jogszabályváltozás miatt 2017. január 1-jétől a MOL mobile SIM kártyákhoz kapcsolódóan évenkénti adategyeztetés szükséges.

Az adategyeztetés esedékességét megelőzően 2 alkalommal SMS értesítést küldünk.

ADATEGYEZTETÉS 3 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1
2
3
Telefonszám azonosítása Előfizetői adatok megadása Visszaigazolás
Az adategyeztetés elvégzéséhez szüksége lesz arra a SIM kártyára, amelynek adatait egyeztetni szeretné. Az adategyeztetés elindításakor erre a számra küldjük ki a belépéshez szükséges SMS kódot. Az adatok megadásához legyen Önnél egy, a magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány). A választott okmány adatait karakterpontosan, eltérés nélkül írja be a megfelelő helyre. A megadott adatok alapján elvégezzük az adategyeztetést. Az adatok beküldéséről, majd az adategyeztetés sikerességéről visszajelzést adunk.

INDÍTOM AZ ADATEGYEZTETÉST

MILYEN EGYÉB MÓDOKON LEHET MÉG ADATOT EGYEZTETNI?

Az adategyeztetés elvégezhető telefonon a +36 80 630 045 telefonszámon minden nap 7 és 22 óra között. Ez a telefonszám belföldön díjmentesen hívható.
Kérjük, hogy arról számról telefonáljon, amelynek az adatait egyeztetni szeretné!

Külföldről kérjük, a +36 30 344 0861 számot hívja!

2) A MOL mobile esetében a szolgáltató a Magyar Telekom, így a MOL mobile, Telekom Domino, illetve blue mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Miért van szükség az adategyeztetésre?

Az adategyeztetésre jogszabályváltozás - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása - miatt van szükség.

Mit kell tudnom az évenkénti adategyeztetésről?

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH elnöki rendelet 2017 év eleji módosítása kötelezővé teszi, hogy a már meglévő, hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás hívószámok előfizetőinek személyazonosságát évente ellenőrizzük. A kizárólag internezésre alkalmas SIM-ekre az adategyeztetési kötelezettség nem vonatkozik.

Az éves adategyeztetés esedékességét megelőzően 2 alkalommal SMS értesítést küldünk az adott telefonszámra. Az SMS-ben jelezni fogjuk, hogy milyen határidővel szükséges elvégeznie az adategyeztetést előfizetésének megtartása érdekében.

Az adategyeztetés megkezdése előtt lehetősége van okmányának ellenőrzésére a következő linken: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml. Fontos, hogy a fenti linken történt okmányellenőrzés nem váltja ki a szolgáltatónál történő adategyeztetést!

Ha az Ön által megadott előfizetői adatok megegyeznek a hatósági nyilvántartással, az adategyeztetés sikeres lesz és új szerződést kötünk Önnel. Amennyiben eredetileg nem Ön volt az előfizető, az adott SIM kártya az Ön nevére kerül.

Ha a megadott adatok nem egyeznek meg a hatósági nyilvántartással, akkor újra meg kell adnia azokat online vagy a +36 80 630 045 telefonszámon.

Amennyiben az SMS-ben megadott határidőn belül nem történik sikeres adategyeztetés, hívószáma automatikusan megszűnik.

Egyéni előfizetőként Ön maximum 10 db, üzleti előfizetőként maximum 50 db aktív, hangszolgáltatásra alkalmas feltöltőkártyás SIM kártyával rendelkezhet egy szolgáltatónál. Felhívjuk a figyelmét, hogy a MOL mobile esetében a Magyar Telekom a szolgáltató, így a MOL mobile, Telekom Domino és blue mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

Mi a teendőm, ha már van 10 db feltöltőkártyás előfizetésem, de szeretnék egy újabbat?

A jogszabályváltozás miatt, a jövőben már nem rendelkezhet tíznél több feltöltőkártyás előfizetéssel, így amennyiben Ön egy újabb előfizetést szeretne, kérjük, nyilatkozzon arról, hogy melyik meglévő hívószámát szeretné megszüntetni.

Ki használhatja a nevemhez tartozó SIM kártyát?

A MOL mobile SIM kártyákat harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére csak abban az esetben adhatja át használatra, ha az átadást megelőzően a Telekomot erről tájékoztatta, a harmadik személy (azaz akinek a SIM-kártya átadásra kerül) adatait a hatósági nyilvántartásban ellenőriztük, és az ellenőrzés sikeres volt. Üzleti előfizető esetében a vállalkozás vagy szervezet dolgozója nem minősül harmadik személynek.

Amennyiben Ön közeli hozzátartozója részére vásárolt SIM kártyát, az előfizetés továbbra is maradhat az Ön nevén, feltéve, hogy adatait sikeresen egyeztettük a hatósági adatbázisban és a feltöltőkártyás előfizetéseinek száma nem haladja meg a 10 db-os limitet.

A MOL mobile SIM kártyák továbbértékesítése tilos!

Ki számít közeli hozzátartozónak?

  • egyeneságbeli rokon
  • testvér
  • házastárs
  • örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
  • örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő.

Az azonosítási kötelezettség érinti az olyan előfizetést is, amit nem telefonálásra használok, hanem pl. riasztó működtetésére?

Az adategyeztetés nem csak a mobiltelefonokban található SIM kártyákra, hanem az összes, hanghívásra alkalmas SIM kártyát használó eszközben, pl. riasztóban, mérőórákban, vagy meteorológiai állomásokban elhelyezett SIM kártyákra is vonatkozik. Fontos tehát, hogy ha modemben vagy olyan készülékben használja a feltöltőkártyás SIM-et, amely nem képes SMS fogadásra, kérjen segítséget telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Ha a SIM-et mobiltelefonnal vagy más SMS-képes készülékkel használja, kérjük, lehetőség szerint online végezze el az adategyeztetést.