MOL mobile hívószám rendelkezésre állási idő

  • A rendelkezésre állási idő az az időtartam, melyre az Előfizető a díj előre fizetésével a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét megvásárolta.

  • A rendelkezésre állási idő a SIM kártyáról indított első hívással kezdődik (+3630 665-7000). A rendelkezésre állási idő minden újabb feltöltéssel hosszabbítható. Az új SIM kártyákon alapbeállításként 366 nap a rendelkezésre állási idő.

  • Ez alatt az Előfizető bejövő hívásokat és SMS-eket korlátlanul fogadhat, kimenő hívásokat pedig a MOL mobile egyenleg és az univerzális egyenleg fedezetének mértékéig bonyolíthat. A rendelkezésre állási idő lejártakor az egyenlegének felhasználásához való joga megszűnik, és elkezdődik a hívószámlekötési időszak.

  • A MOL mobile kártyás ügyfelet egyszer, a lejárat előtt 3-5 nappal telefonhívással értesítjük a rendelkezésre állási időszak leteltének közeledtéről, az utolsó napon pedig SMS-t küldünk számára.

A rendelkezésre állási idő minden újabb feltöltéssel meghosszabbítható, időtartama 2500 Ft és 10.000 Ft címletű feltöltés esetén 366 nap, 1 500 Ft – 2 400 Ft címletű feltöltés esetén, 180 nap. A meghatározott 180/366 nap a feltöltés napjától számítva érvényes.