Tarifák – MOL mobile Instant Talk feltöltőkártyás díjcsomag

Perc- és SMS költségek

Mostantól még könnyebben juthat kedvezményes percdíjainkhoz: vásároljon vagy tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon, majd töltse fel MOL mobile telefonja egyenlegét és beszéljen hihetetlenül kedvező áron a MOL mobile-lal!

Tankoljon és Töltsön!
MOL SHOP Ft Tankolás/
shopvásárlás
Percenkénti és SMS díj Percenkénti és SMS díj érvényességi ideje
MOL mobile 2000 2000 2 000 Ft 32 Ft/Perc vagy SMS 30 nap
MOL mobile 4000 4000 2 000 Ft 28 Ft/Perc vagy SMS 60 nap
MOL mobile 6000 6000 2 000 Ft 28 Ft/Perc vagy SMS 60 nap
  Alap percdíjak
MOL SHOP Ft Percenkénti és SMS díj Percenkénti és SMS díj érvényességi ideje
MOL mobile 1500 1500 40 Ft/Perc vagy SMS 30 nap
MOL mobile 3000 3000 40 Ft/Perc vagy SMS 60 nap
MOL mobile 9000 9000 40 Ft/Perc vagy SMS 60 nap

A perc és SMS díjkedvezmény belföldön és EU roaming helyzetben, belföldi és EU-n belüli alapdíjas mobil illetve vezetékes hívásirányokba érvényes az érvényességi időn (30 illetve 60 napon) belül.
A 2000 Ft, 4000 Ft, 6000 Ft értékű kedvezményes feltöltési címletek kizárólag a kijelölt MOL töltőállomásokon történő tankolás, vásárlás érhetőek el.
A kedvezményes perc és SMS díj érvényességi idejének lejárta után, amennyiben nincs érvényben levő további kedvezménye, abban az esetben a MOL mobile Instant Talk díjcsomag perc- és SMS díja, 40 Ft fizetendő.
A kedvezményes perc és SMS díj érvényességi idejének lejárta után, amennyiben van érvényben levő további kedvezménye, az automatikusan életbe lép.
Amennyiben Ön az adott címlethez tartozó érvényességi időn belül a fentiek közül újból feltölt és így további perc és SMS kedvezményre is jogosulttá válik, úgy mindig az Önnek kedvezőbb perc és SMS díjú ajánlat lép érvénybe. Több kedvezményes perc és SMS díjra jogosító feltöltés esetén a nagyobb címlethez tartozó perc és SMS díjkedvezmény felülírja az alacsonyabb címlethez tartozó kedvezményt. Több kedvezmény megléte esetén a kedvezmények mértéke és érvényességi ideje nem adódik össze.
Az Ügyintézés menüpont online önkiszolgáló felületén megvásárolható 1500 Ft- 10.000 Ft közötti feltöltésekhez,valamint a MOL töltőállomásokon megvásárolható 1500 Ft, 3000 Ft, 9000 Ft-os MOL mobile címletekhez a fenti perc- és SMS díjkedvezményt nem biztosítjuk.

Nekem8 szolgáltatás 

Faragjon le percdíjaiból új Nekem8 szolgáltatásunkkal, és hívjon 2 szabadon választott belföldi alapdíjas hívószámot mindössze 8 Ft-os percdíjon!

2014. augusztus 15-től visszavonásig érvényes Nekem8 szolgáltatás 599 Ft-os időszaki díjért 30 napon keresztül kedvezményes 8Ft-os percdíjat biztosít 2 bármely belföldi alapdíjas mobil vagy vezetékes hálózathoz tartozó telefonszám hívására belföldön.

Faragjon le percdíjaiból új Nekem8 szolgáltatásunkkal!
Bevonható hívószámok 2 db
Választható hívószámok bármely belföldi alapdíjas mobil vagy vezetékes hálózathoz
tartozó telefonszám
Időszaki díj (/30 nap) 599 Ft
Percdíj a bevont számokra 8 Ft
Használati limit a 30 napos időszak(ok) és az egyenleg erejéig
MEGRENDELEM
Részletekrészletek

Adatforgalom díjai

fel

Vegye igénybe mobiltelefonos internetezésre és SMS küldésre optimalizált Instant Web díjcsomagjainkat!

  MOL NapiNet MOL mininet MOL maxinet MOL turbonet

10 MB

Belföldön és EU-ban felhasználható adatmennyiség.

300 MB

30 naponta megújuló, belföldön és EU-ban felhasználható adatmennyiség.

1 GB

30 naponta megújuló, belföldön és EU-ban felhasználható adatmennyiség.

500 MB

Egyszeri adatbővítő szolgáltatás

Díj 161 Ft 525 Ft 1236 Ft 702 Ft
Felhasználhatóság megrendelés napján 23:59-ig 30 nap 30 nap 30 nap
MEGRENDELEM
MEGRENDELEM
MEGRENDELEM
MEGRENDELEM
Részletekrészletek Részletekrészletek Részletekrészletek Részletekrészletek
Kapcsolja be díjmentes SMS-sel!

+molnapinet

a +36306656000-ra!

+mininet

a +36306656000-ra!

+maxinet

a +36306656000-ra!
Rendelje meg online vagy a 1777-es önkiszolgáló ügyfélszolgálati számon
Kikapcsolás díjmentes SMS-ben

-molnapinet

a +36306656000-ra!

-mininet

a +36306656000-ra!

-maxinet

a +36306656000-ra!
-
Leforgalmazás utáni használat Felhasználása után az internet kikapcsolásra kerül.
Limitbővítéshez a leforgalmazás után kapott SMS-t küldje vissza a +36306656000-ra, és újabb 10 MB-ot írunk jóvá egyenlegén adott napi felhasználással 195 Ft-ért.
Felhasználása után az internet kikapcsolásra kerül.
Időszakon belüli további adatforgalmazáshoz válassza a MOL turbonet egyszeri adatbővítő szolgáltatást!
Felhasználása után az internet kikapcsolásra kerül.
Időszakon belüli további adatforgalmazáshoz válassza a MOL turbonet egyszeri adatbővítő szolgáltatást!
 

MOL mobile egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat

Tájékoztató Internet ÁFA csökkenéséről

Instant Web díjcsomagjaink az első bekapcsolástól kezdve 30 naponta automatikusan meghosszabbításra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy 30 naponta egyenlegén a díjcsomagba foglalt adat- és SMS mennyiséget felhasználhatóvá tesszük, és aktuális egyenlegéből az időszaki díjat levonjuk. Amennyiben a 30 napos időszak lejártakor egyenlegén nincs elegendő összeg a díjcsomag meghosszabbításához, azt a következő egyenleg feltöltésig nem tudja igénybe venni. A következő egyenlegfeltöltésig így a díjcsomagba foglalt SMS mennyiség felhasználása helyett a Díjszabás szerinti SMS díjak kerülnek kiszámlázásra, valamint az adatforgalmazás nem lehetséges.

Az Instant Web díjcsomagok SMS –kerete bármely belföldi és EU-n belüli alapdíjas mobil hálózat irányába felhasználható, azonban a jelölt mennyiség adott időszakon belül történő túllépése után a további SMS-ek díját a MOL mobile Díjszabás szerint számlázzuk.A 30 naponta kifizetődő időszaki díjban bennefoglalt adatmennyiség felhasználása után adott 30 napos periódus végéig tovább használhatja a netet, legfeljebb 32 kbit/s letöltési / feltöltési sebességgel, túlforgalmazási díj nélkül.

30 napon belül történő adatdíjcsomag-váltás esetén az eredeti Instant Web adat díjcsomaghoz tartozó, esetlegesen megmaradt leforgalmazható adat és SMS mennyiség nem vész el, azt az adott csomag aktiválásától számított 30 napon belül leforgalmazhatja.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Roaming hangszolgáltatás

A 2015/2120 EU rendelettel módosított 5321/2012 EU rendeletnek való megfelelés új EU roaming szabályozás értelmében, EU-ban is belföldi díjszinten telefonálhat és internetezhet a méltányos használat* erejéig.

fel
  Roaming Roaming Direkt
  Nemzetközi barangolás megkezdéséhez aktiválja a roaming szolgáltatást a *104# kód, majd hívásindító gomb megnyomásával készülékén!
Egyszeri díj 0 Ft 0 Ft
Hívásindítás A hívásindítás a roaming szolgáltatás aktiválása után a következő kód elküldésével történik: *101*+országhívószám körzetszám előfizetői szám# Pl.: *101*+36301234567# A roaming szolgáltatás aktiválása után a hívásindításkor a hagyományos módon kell tárcsázni (kódok nélkül), minden esetben a felhívni kívánt telefonszám nemzetközi formátumban való megadásával: +országhívószám körzetszám hívószám Pl: +36301234567 vagy +44123456789
Hívásindítás EU-ból Eu-ba 40 Ft/perc
Hívásfogadás az EU-ban 0 Ft/perc
SMS küldés az EU-ban 23 Ft/db
SMS fogadás az EU-ban 0 Ft/db
MMS küldés az EU-ban 23,5 Ft/db
Európai Unión kívül alkalmazott díjak A roaming zóna besorolás alapján díjainkról az aktuális ÁSZF díjszabásában tájékozodhat.
Érvényességi területe Világszerte a Magyar Telekommal
szerződött parnerhálózatokban
Számlázási egység A számlázás az EU díjzóna esetén másodperc alapú és a hívásindítás esetén az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik. 
MEGRENDELEM
MEGRENDELEM
Részletekrészletek Részletekrészletek

* Méltányos használatra vonatkozó feltételek:

Az EU rendelet szerint a hazai díjakon való roamingolás lehetősége csak az időszakos utazásokra (pl. nyaralás, síelés, üzleti út) vonatkozik, nem pedig állandó vagy életvitelszerű külföldi tartózkodás esetére (pl. munka vagy tanulás miatt). A távközlési szolgáltatók ennek megítéléséhez 4 hónapra visszamenőleg vizsgálhatják a forgalmi és jelenléti adatokat. Amennyiben a forgalmi és jelenléti adatok alapján az ügyfél túlnyomórészt nem belföldön használja a szolgáltatást, tehát megszegi a méltányos használatra vonatkozó feltételeket a Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét a nem rendeltetésszerű használatra és annak következményeire (EU roaming többletdíj és hívásfogadási díj alkalmazása) és arra, hogy amennyiben a figyelmeztetéstől számított 14 napon belül nem változtat a használati szokásain, az ügyfél előzetes tájékoztatását követően az 531/2012/EU rendelet 6 e. cikkének megfelelő EU roaming többletdíjat alkalmaz, hívásfogadás esetén hívásfogadási díjat számít fel, a figyelmeztetéstől számítva mindaddig, amíg a fenti méltányos használati feltételek ismét teljesülnek.

Bekapcsolás

*104#

hívásindító gomb

*104#

hívásindító gomb
Kikapcsolás

*105#

hívásindító gomb

*105#

hívásindító gomb
     

Különleges hívószámok felhívása külföldről

 

Hívószám

Percdíj

Európai Uniós részletes tarifa információs szám és telefonos önkiszolgáló
(Európai Unión belülről)
+36 30 344 0970 díjmentes
Segélyhívószám (előfizetői kártya ill. kód nélkül is hívható általános segélykérő hívószám) 112 díjmentes
Telefonos ügyfélszolgálat +36 30 665 6000 aktuális ÁSZF Díjszabása alapján magyarországi előfizető felhívásának percdíjával megegyező
     

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

EU-n kívül használható roaming csomagok

fel
  World GPRS Limit
Egyszeri díj díjmentes
Forgalmi díj  
EU díjövben 1,92 Ft/MB
Nemzetközi 1A. díjövben 121,53 Ft /100kb
Nemzetközi 1. díjövben 181,89 Ft /100kb
Nemzetközi 2. díjövben 657,28 Ft /100kb
Európai Unión kívül alkalmazott díjak A roaming zóna besorolás alapján díjainkról az aktuális ÁSZF díjszabásában tájékozodhat.
Érvényességi területe Világszerte a Magyar Telekommal
szerződött partnerhálózatokban
Számlázási egység EU díjövben 1 KB-os, más díjövben 100 kB-os
mérési egységekben számlázzuk a forgalmat. 
Limit 16.450 Ft
A limit elérésekor az
adatforgalom megszakításra kerül.
MEGRENDELEM
Részletekrészletek
Kapcsolja be díjmentes SMS-sel!

+WLIMIT

a +36306656000-ra!
Kikapcsolás SMS-ben

-WLIMIT

a +36306656000-ra!
Leforgalmazás utáni információk Leforgalmazás utáni információk A limit 100%-os eléréséről minden esetben SMS-ben tájékoztatjuk, sőt, az előre tervezés érdekében már 80%-os leforgalmazottságnál (13 160 Ft-nál) SMS értesítést küldünk. Ha a limit elérése után folytatni szeretné az adatforgalmazást, akkor azt meg kell erősítenie, és választania kell roaming adatdíjcsomagjaink közül (ez lehet akár ismét a World GPRS Limit). Ha nem kíván további adatforgalmat bonyolítani, nincs további teendője, a következő hónap elején automatikusan újra beállítjuk Önnek a 16 450 Ft-os limitet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a roaming szolgáltatást, így a roaming adatdíjcsomagokat akkor veheti igénybe, ha a *104# kóddal aktiválja a roaming szolgáltatást. További részletekről és az EU-n kívüli adatroaming díjakról a mindenkor hatályos Díjszabásból tájékozódhat.

     
További információ, megrendelés, lemondás belföldön minden szolgáltatás esetén

telefonos
önkiszolgáló

1777

telefonos ügyfélszolgálat

+36 30 665-6000

További információ, megrendelés, lemondás az Európai Unión belülről minden szolgáltatás esetén

EU telefonos ügyfélszolgálat

+36303440970

Roaming zónabesorolás minden szolgáltatás esetén  
Roaming zónabesorolás

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!